Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ευρωπαϊκή Ένωση: Κερδίζοντας από την Κρίση

Πώς εταιρείες και δικηγόροι αποκομίζουν κέρδη από τις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από την κρίση

Η έκθεση «Κερδίζοντας από την Κρίση» καταδεικνύει πώς οι εταιρείες, με την υποστήριξη δικηγόρων, χρησιμοποιούν τις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες για να μεγεθύνουν τα κέρδη τους, μηνύοντας τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών που μαστίζονται από την κρίση. 


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...