Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

Ολλανδία: Κοινωνική ποικιλομορφία στην πράξη.Το παράδειγμα του GWL-Terrein.

Το δημοτικό διαμέρισμα Westerpark στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας φιλοξενεί ένα κομμάτι του πληθυσμού με μια κακή φήμη. Σήμερα η κατάσταση αυτή τείνει να αλλάξει δεδομένου ότι ο δήμος έχει προωθήσει ρύθμιση για την επιστροφή ανώτερων τάξεων.
Το GWL-Terrein υπήρξε το πρώτο έργο που υποστηρίζεται από το δήμο για να αντιστραφεί η κοινωνική και οικονομική απαξίωση και της περιοχής.Το 1993, το Συμβούλιο της συνοικίας Westerpark ανακοινώνει την ολοκλήρωση 600 σπιτιών σε μια περιοχή απαλλαγμένη την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Μια γειτονιά που είναι βιώσιμη, που συνδυάζει παλιά και νέα κτίρια και ακολουθεί τις βασικές δομές του πράσινου ουρμπανισμού: πράσινες στέγες,  θέρμανση, βιοκλιματικές αρχές, κλπ.
Αυτό το έργο βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συνολικής στρατηγικής διαφοροποίησης του πληθυσμού του Westerpark. Η ιδέα είναι να ενθαρρυνθεί την άφιξη ενός νέου πληθυσμού, διατηρώντας συγχρόνως εκείνον του χαμηλού εισοδήματος που ανέκαθεν έμενε εκεί.
Το GWL-Terrein περιλαμβάνει σήμερα 273 οικείες προς ενοικίαση  και 318 σπίτια για ιδιοκατοίκηση. Η σύμβαση της περιοχής δεν επιτρέπει την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προκειμένου να διατηρήσει την πολυμορφία της περιοχής.

Δεδομένης της έλλειψης αποτελεσματικότητας των πολιτικών μιας μεικτής κοινωνίας, που η εμπειρία έχει δείξει ότι η συμβίωση δεν είναι κάτι φυσικό για άτομα που δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά, το σχέδιο χρήσης γης της περιοχής έχει αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη. Έτσι, τα κοινωνικά οικήματα και τα ιδιόκτητα χωρίστηκαν σε διαφορετικά κτήρια.
http://interpressgr.blogspot.com/2012/04/gwl-terrein.html
Αυτός ο οργανισμός τείνει να δημιουργήσει δύο κλίμακες κοινωνικότητας, αυτήν της πολυκατοικίας και εκείνη της γειτονιάς. Η βάση που στηρίζεται αυτήν η ιδέα είναι ότι η κατανομή αρμοδιοτήτων διευκολύνει τη δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των ατόμων σε παρόμοιες κοινωνικο-πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις, δίνοντας παράλληλα τον δημόσιο χώρο ως μια γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων.http://interpressgr.blogspot.com/2012/04/gwl-terrein.html
Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα. Από την έναρξη του προγράμματος του GWL-Terrein, μια άλλοτε υποβαθμισμένη γειτονιά , έχει διαφοροποιηθεί από την προσέλκυση υψηλότερων κοινωνικών στρωμάτων με κριτήριο το επάγγελμα. Έτσι, το 17,9% των κατοίκων με χαμηλά εισοδήματα έχει διαμορφωθεί σε 5,8%, από το 53,5% των κατοίκων με μέσο εισόδημα σε 32,6% και από 28,6% των ατόμων με υψηλό εισόδημα σε 61,6%. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης από 44,8% ανήλθε σε 75%.
http://interpressgr.blogspot.com/2012/04/gwl-terrein.html
Παρά την αυστηρή επίβλεψη των αναλογιών της ενοικίασης κατοικιών, δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτό αρκεί για να διατηρηθεί η κοινωνική σύνθεση της γειτονιάς. Πράγματι, η νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας δεν εξασφαλίζει την διατήρηση της κοινωνικής ποικιλομορφίας σε βάθος χρόνου.http://interpressgr.blogspot.com/2012/04/gwl-terrein.html
Στις Κάτω Χώρες, οι ενώσεις που άλλοτε διαχειρίζονταν την κοινωνική στέγαση πέρασαν σταδιακά σε χέρια ιδιωτών, επιτρέποντας την αύξηση των ενοικίων. Ένα σύστημα τελικά που περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με πολύ χαμηλό εισόδημα στις κατοικίες αυτές. Όμως, τα μισθωτήρια δεν αλλάζουν κάθε χρόνο και επιτρέπουν στους ενοικιαστές να διατηρήσουν το σπίτι, ανεξάρτητα από την αύξηση των αποδοχών τους στο πέρασμα των ετών.http://interpressgr.blogspot.com/2012/04/gwl-terrein.html

Πηγή: Tropspace.eu

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...